Többcélú 3D-s radar prototípus kutatás-fejlesztése kisméretű légi és földi célok felderítésére

Published in Tender
Tuesday, 04 September 2018 13:45

NKTH

NKTH
Tender Nr. 2006 ALAP3-00807/2006
Project Nr. OMFB-01357/2006
Duration of the project: 2006 – 2010

Pro Patria Electronics is supported in this project by the National Office for Research and Technology / Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Alap
The European project IMICIMO Eureka-Euripides aims at development of innovative miniaturized circulators implemented in LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) technology. Pro Patria Electronics participates in this project with the task of examining the application of these new products in electronically scanned antenna arrays.

Published in Tender
Tuesday, 04 September 2018 13:45

Collaboration with EDA

SARAPE
Synthetic Aperture Radar for all weather penetrating UAV application. PPE is participating in a consortium to improove and customize an existing miniaturized millimetre wave radar for UAV SAR application, gathering of airborne data for representative military scenarios and development of a high-resolution millimetre wave SAR algorithm. SARAPE

Published in Tender
Tuesday, 04 September 2018 13:45

Vállalati innováció

Vállalati innováció.
Project Nr. GOP–2008/2 – 1.3.1
Within the framework of this project Pro Patria Electronics is developing an adaptive multisensor system in medium price range, in its features, however, of professional level. The system combines the advantages of optical and electromagnetic sensors, with deployment possibilities on fix and mobile platforms in standalone or network configurations. Pro Patria Electronics is supported in this project by the European Union and the European Regional Development Fund.

Közreműködő Szervezet: MAG Zrt.

Published in Tender
Tuesday, 04 September 2018 13:45

Műszerállomány fejlesztése

Műszerállomány fejlesztése.

Published in Tender
Tuesday, 04 September 2018 13:45

KMR_12 - Innovatív radar kifejlesztése

PGSR-3I BEAGLE

A mintegy 400 millió forint összköltségű projekt / kutatás keretében a mozdulatlan radarok egy új generációját kívánjuk létrehozni, amely működési elvében és adatfeldolgozási módszereiben is teljesen új megoldásokat tartalmaz a klasszikus radar technika vonatkozó fejezeteihez képest.
A radar nem fog mechanikai mozgást végezni, ami megfelelő jelfeldolgozási háttér biztosítása mellett gyakorlatilag tetszőleges számú és pozíciójú virtuális nyaláb egyidejű létrehozását és független mozgatását teszi lehetővé. A mozgásból adódó korlátok megszűnése folytán a megfigyelt terület minden részlete minden időpillanatban hozzáférhető és kielemezhető. Lehetővé válik a legkülönbözőbb mozgásparaméterű és - jellegű céltárgyak (pl. kúszó emberek) detektálása is.

A projekt megvalósítási időszaka: 2012.10.01. - 2014.12.31.

Innovatív, soknyalábú radarunk (ún. multibeam radar) kutatási-fejlesztési feladataihoz nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá. Izgalmas mérnöki feladatok körvonalazódtak a szub-beam azimut algoritmusok kutatásának és a clutter dinamikus range kutatásának témakörében. A kapcsolódó fejlesztésekkel teljes prototípussá kiegészülve előáll egy teljesen új filozófiájú és az eddigi radar felhasználási lehetőségeken messze túlmutató, attraktív termék. Az új koncepciónak, új technikáknak és új algoritmusoknak köszönhetoen szélesedik a kutatási profilunk, gazdagodnak szakmai tapasztalataink mind a kapcsolódó mérnöki szakterültek, mind a megrendelői igények felmérése és kielégítése terén. Legfontosabb nyersanyagunk ebben a projektben is a magyar mérnöki tudás. A "Magyarország megújul" akció és szemlélet keretében szeretnénk hozzájárulni a magyar muszaki tudás, innováció és szellemi potenciál erősítéséhez és hasznosításához. Jelenleg a projekt harmadik munkaszakaszában járunk, melynek keretében a clutter dinamikus range - azaz a környezetből vett jelek dinamika tartományának - kutatását végezzük.

Published in Tender